Drukuj

Ferie Zimowe w AQUARIUM

.

„FERIE Z AQUARIUM 2017

I.  Cel główny programu

    Celem programuFerie z AQUARIUM” jest zapewnienie dzieciom i młodzieży atrakcyjnego, bezpiecznego wypoczynku oraz możliwości rozwijania zainteresowań w czasie  ferii zimowych.

II. Cele szczegółowe:

  • zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży
  •  kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej
  • promowanie sportu jako alternatywy dla szkodliwych i patologicznych form rozładowywania napięć i stresów
  • kształtowanie właściwych zachowań, nawyków
  • promowanie zdrowia i bezpieczeństwa
  • integracja uczestników

Dzieci i młodzież :

-   poznają gry, zabawy, zajęcia, które pomogą ciekawie spędzić ferie zimowe i czas wolny,

-  stosują zasady wzajemnej życzliwości podczas wspólnych zabaw  w basenie i na lodowisku,

-   uczą się odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,

-  rozwijają swoje zainteresowania, odkrywają talenty

III.  Zadania programu

  1. Przedstawienie uczniom pozostającym w mieście w czasie ferii oferty pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.
  2. Organizacja zajęć rozwijających aktywność fizyczną uczniów.
  3. Tworzenie warunków do realizacji sportowych zainteresowań uczniów
  4. Ukazanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, 

IV. Adresaci i organizatorzy programu

 Program kierowany  jest do wszystkich uczniów rawskich szkół podstawowych i gimnazjów podlegających Urzędowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Organizatorem jest AQUARIUM Centrum Fit Rawa.

V.  Zasady i formy realizacji

Uczestniczące w feriach dzieci i młodzież  obowiązują szczegółowe regulaminy korzystania z basenu i lodowiska.

Termin

poniedziałek-piątek  16-20.01.2020 

poniedziałek-piątek  23-27.01.2020

w godzinach od 800 – 1500 (z ostatnim wejściem o godz.1400)

Odpłatność

Dla dzieci i młodzieży z Miasta Rawa Mazowiecka po okazaniu legitymacji szkolnej pierwsza godzina- bezpłatnie za korzystanie z pływalni i lodowiska, figloraj ; po przekroczeniu czasu- naliczanie minutowe.

Pozostałe dzieci i młodzież pierwsza godzina- 50% stałej stawki, po przekroczeniu czasu- naliczanie minutowe.

Wypożyczenie Łyżew 50% stawki tj.3,50 zł. dla osób korzystających z kasków ochronnych.

Ubezpieczenie

Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników zajęć, obowiązuje ubezpieczenie szkolne.  

Wyżywienie

Od poniedziałku do piątku w godz. 12,00-13,00  będą wydawane darmowe kanapki i herbata z cytryna; dodatkowo w poniedziałek, środę i piątek słodka bułeczka.

 Zapisy na naukę pływania dla młodzieży szkolnej  w dniach 16.01.2020-20.01.2020,w godz. 14,00-15,00 na pływalni AQUARIUM  w recepcji. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Dla dzieci i młodzieży z Miasta Rawa Mazowiecka po okazaniu legitymacji szkolnej pierwsza godzina- bezpłatnie za korzystanie z pływalni i lodowiska, figloraj ; po przekroczeniu czasu- naliczanie minutowe.

Pozostałe dzieci i młodzież pierwsza godzina- 50% stałej stawki, po przekroczeniu czasu- naliczanie minutowe.

Wypożyczenie Łyżew 50% stawki tj.3,50 zł. dla osób korzystających z kasków ochronnych.

 

 

Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży

„ZGO AQUARIUM – 2017”

Data

Dzień

Godz.

Rodzaj zajęć

Miejsce

16

lutego

Poniedziałek

8-14

Wstęp wolny

LODOWISKO

8-14

Wstęp wolny

Pływalnia AQUARIUM

14-15

Nauka pływania

Pływania AQUARIUM

17

lutego

Wtorek

8-14

Wstęp wolny

LODOWISKO

8-14

 

Wstęp wolny

Pływalnia AQUARIUM

14-15

Nauka Pływania

Pływalnia AQUARIUM

18

lutego

Środa

8-14

Wstęp wolny

LODOWISKO

8-14

Wstęp wolny

Pływalnia AQUARIUM

14-15

Nauka Pływania

Pływalnia AQUARIUM

19

lutego

Czwartek

8-14

Wstęp wolny

LODOWISKO

8-14

Wstęp wolny

Pływalnia AQUARIUM

14-15

Nauka Pływania

Pływalnia AQUARIUM

20

lutego

Piątek

8-14

Wstęp wolny

LODOWISKO

8-14

Wstęp wolny

Pływania AQUARIUM

14-15

Nauka Pływania

Pływalnia AQUARIUM

23

lutego

Poniedziałek

8-14

Wstęp wolny

LODOWISKO

8-14

Wstęp wolny

Pływalnia

24

lutego

Wtorek

8-14

Wstęp wolny   

LODOWISKO

8-14

Wstęp wolny

Pływalnia

25

lutego

Środa

8-14

Wstęp wolny

LODOWISKO

8-14

Wstęp wolny

Pływalnia

26

 lutego

Czwartek

 

Wstęp wolny

LODOWISKO

8-14

Wstęp wolny

Pływalnia

27

lutego

Piątek

8-14

Wstęp wolny

LODOWISKO

8-14

Wstęp wolny

Pływalnia

 Ważne informacje

-         w zajęciach mogą brać udział dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych i gimnazjów z Rawy Mazowieckiej

-         uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminów obowiązujących na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia.

-        Dla dzieci i młodzieży z Miasta Rawa Mazowiecka po okazaniu legitymacji szkolnej pierwsza godzina- bezpłatnie za korzystanie z pływalni , lodowiska, figloraju ; po przekroczeniu czasu- naliczanie minutowe.

-        Pozostałe dzieci i młodzież pierwsza godzina- 50% stałej stawki, po przekroczeniu czasu- naliczanie minutowe.

-        Wypożyczenie Łyżew 50% stawki tj.3,50 zł. dla osób korzystających z kasków ochronnych.

-        Zapisy na naukę pływania dla młodzieży szkolnej  w dniach 16.01.2020-20.01.2020,w godz. 14,00-15,00 na pływalni AQUARIUM  w recepcji. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.