Drukuj

Badania Wody

.

 ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

ul.Katowicka 20 

96-200 Rawa Mazowiecka

WODA NA PŁYWALNI ZGO AQUARIUM

 Data oceny/badania  Basen Sportowy

Basen rekreacyjny 1

Basen rekreacyjny 2- brodzik

 

Wanna 1

 

Wanna 2

Ostatnia ocena jakości wody na pływalni dokonana przez właściwy państwowy inspektorat sanitarny.

 

02.05.2020

 

doskonała

 

doskonała

 

doskonała

 

doskonała

 

doskonała

Spełnienie przez wodę na pływalni  wymagań określonych rozporządzeniem.

10.04.2020

bez zastrzeżeń

bez zastrzeżeń

bez zastrzeżeń

bez zastrzeżeń

bez zastrzeżeń

Przekroczenie przez wodę na pływalni  dopuszczalnych wartości określonych rozporządzeniem.

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Podjęte badania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymagań w przypadku ich niespełnienia.

-

-

-

-

-

-